PROJEKT "Malé státy uvnitř velkých"

26.08.2016 13:46

LICHTENŠTEJNSKO a vybrané zajímavosti střední Evropy (Mont Blanc, Berchtesgaden, Kostnice, Ženevské jezero)

Vytvoř - slepou mapu Evropy, vyznač Lichtenštejnsko a střední Evropu

Nakresli mapu, vedle mapy uveď základní informace o Lichtenštejnsku (rozloha, počet obyvatel, stručně historii...), nakresli jeho vlajku a odpověz na otázky:

 1. Co označuje název Vadúz - uveď zajímavosti tohoto místa
 2. Co označují jednotlivé barvy vlajky
 3. Čím je známé Lichtenštejnsko
 4. Co označuje název Riebel, Röschti, Knäsknopfe - vysvětli
 5. Jakým dialektem hovoří obyvatelé
 6. Mont Blanc - zakresli jeho polohu do mapy Evropy, porovnej s nejvyššími horami světa, které horské velikány můžeme spatřit z Mont Blancu, kdo a kdy poprvé vystoupil na Mont Blanc, co se skrývá pod názvem plesnivec alpský- nakresli. Proč se Alpy jmenují Alpy? Kolik je v Alpách horských štítů vyšších než 4000 m n m, která zvířata tam žijí? Co označuje název Mer de Glace, Aiguile du Midi? Jak je možné přejít Alpy - historie a současnost. Na území kterých států je najdeme?
  Kde vzniklo Hitlerovo „Orlí hnízdo“, v jakém období, proč si toto období připomínáme?  Zakresli místo do mapy Evropy.
 7. Která další významná místa můžeme v okolí navštívit? Stručně popiš.
 8. Co označuje pojem „kostnický koncil“, jak je spojen s naší historií-popiš. Kde se konal - zakresli do mapy Evropy.
 9. Které jezero v Alpách je největší - zjisti jeho rozměry, uveď název, zakresli do mapy Evropy jeho polohu. Vysvětli, proč má název ve 3 různých jazycích. Která významná města leží u tohoto jezera- napiš, čím jsou významná.
 10. Připomeň „Malé státy uvnitř velkých“, které jsme již navštívili a stručně popiš jejich zajímavosti.

(to vše umísti na čtvrtku A2 , můžeš použít CD anebo velký sešit A4) a odevzdej pí. ředitelce.

hodnotí se hlavně celkové zpracování!!

(nejlepší práce budou vystaveny na internetu a ve škole)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode